• pl
 • en
 • Zadzwoń
  +48 533 656 788

   UMÓW WIZYTĘ

   Zostaw swoje dane w formularzu, a my oddzwonimy i umówimy Twoją wizytę w Apartamed.

   x
   Usługi
   DPS Rudzienko usługi

   DPS Rudzienko świadczy swoim mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dostosowując je do indywidualnych potrzeb mieszkańców i starając się stworzyć warunki jak najbardziej zbliżone do panujących w domach rodzinnych.

   Nasi mieszkańcy to w większości osoby chodzące, lecz potrzebujące pomocy w zakresie samoobsługi ze względu na wiek i obciążenie wieloma jednostkami chorobowymi. Wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych podstawowych czynności, oraz opieki pielęgniarskiej (podawanie leków, obserwacja i reagowanie w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca, pielęgnacją zmian skórnych i inne).

   Dom pomocy społecznej nie świadczy usług medycznych

   ” Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów”- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zapewniamy pomoc w organizowaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych np. umawianie wizyt u lekarza POZ, oraz specjalistów.

   Organy władzy publicznej pełnią ciągły nadzór nad utrzymaniem odpowiednich standardów, które musi spełniać placówka art. 68 ustawy o pomocy społecznej i regularnie przeprowadzane są kontrole sprawdzające pod kątem jakości świadczonych usług, spełniania wymogów dotyczących budynku, sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej mieszkańców, oraz kwalifikacji i prawidłowego wskaźnika zatrudnienia personelu.

   Dom, nie instytucja

   domowa atmosfera

   szacunek

   empatia

   bezpieczeństwo

   Personel

   W celu zapewnienia właściwej opieki mieszkańcom, w placówce działa zespół terapeutyczno- opiekuńczy składający się z pracowników domu.

   Nasza kadra, to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, oraz cechy predysponujące do pełnienia funkcji opiekuńczych takich jak: empatia, szacunek do drugiego człowieka, uczciwość, otwartość, kultura osobista. Nadrzędne w naszej pracy jest kierowanie się zasadami etyki etyki zawodowej, w odniesieniu do mieszkańców i wszystkich osób stanowiących społeczność naszego domu.

   Zespół terapeutyczno-opiekuńczy ma na celu rozpoznanie i określenie indywidualnych potrzeb mieszkańca i zaplanowanie wsparcia z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, zakresu sprawności i aktywności. Mieszkaniec może wybrać dla siebie „pracownika pierwszego kontaktu”, który pomaga w rozwiązywaniu jego problemów.

   W skład zespołu pracowniczego wchodzą:

   • pielęgniarki
   • opiekunki
   • pokojowe
   • pracownik socjalny
   • psycholog
   • instruktor terapii zajęciowej
   • fizjoterapeuci i rehabilitanci

   Usługi bytowe

   W zakresie usług bytowych dom zapewnia: miejsce zamieszkania ( z utrzymaniem czystości pomieszczeń), oraz wyżywienie. W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków placówka zapewnia mieszkańcom trzy posiłki ( z możliwością otrzymania dodatkowego posiłku, jeżeli są takie zalecenia dietetyczne ze względów zdrowotnych). Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są bez ograniczeń. Mieszkańcy najczęściej spożywają posiłki w jadalni, jednak w przypadku złego samopoczucia posiłek jest podawany do pokoju, a w razie potrzeby podopieczny jest karmiony.

   Usługi wspomagające

   Usługi wspomagające polegają na aktywizowaniu i zwiększaniu sprawności podopiecznych, a także w umożliwianiu i stymulowaniu do brania udziału w terapii zajęciowej, oraz nawiązywania kontaktu z innymi mieszkańcami. Działania personelu zmierzają do usamodzielniania mieszkańca i rozwoju samorządności podopiecznych. Do usług wspomagających należy także organizacja świąt i innych uroczystości, oraz umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych poprzez kontakt z kapłanem, udział w nabożeństwach.

   Usługi opiekuńcze

   Usługi opiekuńcze świadczone w DPS Rudzienko polegają na udzielaniu pomocy w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności życiowych, z którymi mieszkaniec nie radzi sobie samodzielnie. Podopieczni mają też zapewnioną pomoc socjalną, wsparcie w załatwianiu różnych spraw osobistych, oraz posiadają informację, do kogo mogą się zwrócić o pomoc.

   Z szacunkiem, na jaki zasługujesz.

   Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Apartamed.
   Realizacja: Bazinga