O nas

Witamy na stronie Domu Pomocy Społecznej „Rudzienko”! - 40km od Warszawy w woj. mazowieckim

Życie nieraz stawia przed nami wiele trudności, bywa i tak, że mimo najlepszych chęci nie jesteśmy w stanie podołać obowiązkom, które są ponad nasze siły. Szczególnie, jeśli mamy pod opieką starsze osoby, przewlekle somatycznie chorych, przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie czy dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie. Konieczność łączenia pomocy takim osobom z pracą zawodową czy innymi, domowymi obowiązkami sprawia, że nie poświęca się im odpowiedniego czasu, że ta opieka jest mniej efektywna niż mogłaby być. Na szczęście, już nie musimy sami radzić sobie z problemami, które nas przerastają. Powstają różne ośrodki, jak np. zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, dom spokojnej starości czy dom opieki społecznej. Takie instytucje mają na celu fachową pomoc – zagwarantują naszym bliskim – chorym, niedołężnym profesjonalną opiekę medyczną i psychiczną oraz odpowiednie wsparcie. Szczególną rolę pełni tutaj opieka całodobowa – osoby pozostające w naszym ośrodku mają do dyspozycji opiekunów przez 24 godziny na dobę i pomoc medyczną, której często potrzebują przez cały dzień i całą noc. Trudno wymagać, by bliskie osoby posiadały taką wiedzę oraz tyle czasu i sił, by ich opieka również trwała non-stop. Jest to niemożliwe.

 

Dlatego, by odciążyć osoby, na których brakach spoczywa odpowiedzialność za starszych, chorych, niepełnosprawnych intelektualnie czy chorych psychicznie powstają takie ośrodki, jak nasz dom pomocy społecznej w Rudzienku, koło Kołbieli - w okolicy Otwocka i Warszawy. Na tej stronie internetowej znajdziesz informacje, na jakich zasadach funkcjonujemy, jakie są warunki przyjęć, co oferujemy naszym podopiecznym oraz wiele innych, bardziej szczegółowych informacji dotyczących naszego domu spokojnej starości i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńcznego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną. Nasz ośrodek powstał, by pomagać osobom chorym czy niedołężnym i ich rodzinom. Przeczytaj, jak możemy pomóc Tobie i Twoim bliskim!

 

Co to takiego Dom Pomocy Społecznej mazowieckie?

 

Dom Pomocy Społecznej "Rudzienko" mieści się w Rudzienku przy ul. Osiedlowej 28 na terenie gminy Kołbiel. To bardzo blisko Warszawy – od stolicy dzieli nas zaledwie 40 kilometrów, co w połączeniu z łatwym dojazdem stanowi doskonałą lokalizację, można do nas szybko i wygodnie się dostać, nie tracąc zbyt wiele czasu - co jest niewątpliwie dużym plusem – można odwiedzać bliskich dość często, w miarę swoich możliwości. Kolejnym atutem, jaki wyróżnia nasz dom spokojnej starości w Rudzienku jest okolica. Nasz ośrodek znajduje się z dala od cywilizacji, w otoczeniu natury - lasu i zieleni. To idealna miejsce dla starszych i schorowanych osób – mogą oni odpoczywać na łonie przyrody, ciesząc się świeżym powietrzem czy brakiem hałasu.

W naszym zakładzie opieki zdrowotnej i domu seniora w okolicach warszawy może zamieszkać w sumie 100 osób. Przyjmujemy osoby dorosłe przewlekle somatyczne chore, przewlekle psychicznie chore, niepełnosprawne intelektualnie, dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie. Posiadamy pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe. Zapewniamy pobyt stały, jak i pobyt okresowy. Nasz dom gwarantuje fachową opiekę medyczną 24 godziny na dobę, bardzo dobrych lekarzy i świetne pielęgniarki oraz wykwalifikowanych opiekunów, którzy wiedzą, jak postępować z osobami starszymi, niedołężnymi, chorymi psychicznie czy niepełnosprawnymi intelektualnie. Zapewniamy także wszystkie niezbędne do codziennego funkcjonowania świadczenia (wyżywienie, nocleg, leczenie, rehabilitacja, rekreacja itp.) na najwyższym poziomie. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczny i dom spokojnej starości to placówka na miarę XXI wieku, warunki są tutaj naprawdę doskonałe. Mogą Państwo być pewni, że powierzają swoich bliskich starszych i chorych w dobre ręce. Jesteśmy profesjonalistami i dlatego nasza opieka również jest w pełni profesjonalna. Warto nam zaufać. Jeśli szukasz odpowiedniego miejsca, jakim jest dom opieki społecznej, zapraszamy do Rudzienka. Pomoc społeczna dla seniorów i chorych – w Rudzienku możesz liczyć na najlepszą. Zobacz stronę oferty w domu pomocy społecznej Rudzienko w woj Mazowieckiem.

Pomoc społeczna dla chorych i seniorów w WarszawieRudzienko to dom pomocy społecznej. Na samym początku należy wyjaśnić, czym w ogóle jest pomoc społeczna, jak ona ma się do osób starszych i przewlekle chorych oraz jakie daje im prawa i możliwości. Pomoc społeczna jest to to forma opieki świadczonej dla osób i rodzin w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, które je przerastają i których nie są w stanie same pokonać przy wykorzystaniu tylko własnych możliwości, uprawnień i środków. Najczęściej pomoc społeczna jest jedną z instytucji państwa, ale coraz częściej świadczą ją także ośrodki prywatne, jak np. DPS Rudzienko. O pomocy społecznej dla seniorów i schorowanych mówi też artykuł 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) - „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej ... ". Dlatego też na podstawie tego przepisu prawnego funkcjonują domy spokojnej starości, zakłady opieki zdrowotnej czy ośrodki pielęgnacyjno-opiekuńcze, jak nasza placówka w Rudzienku.

W Polsce publiczny system opieki społecznej niestety nie jest dobrze rozwinięty. Miejsc w państwowych placówkach brakuje, a ośrodki tego typu nie mogą poszczycić się wysokim standardem. Stąd konieczność powstawanie prywatnych domów pomocy społecznej, których misją także jest zapewnienie pomocy osobom w podeszłym wieku czy przewlekle chorym, które są zdane same na siebie lub których rodziny nie mają możliwości zająć się całodobowo starszym czy schorowanym człowiekiem. Seniorzy mają prawo do świadczeń opiekuńczych wtedy, gdy są pozbawieni pomocy innych osób lub gdy zamieszkująca z nimi rodzina nie jest w stanie zapewnić im opieki. Współcześnie, nie musimy się zdawać tylko i wyłącznie na państwo i na publiczną pomoc społeczną, która często sama nie domaga. Prywatne placówki są alternatywą dla publicznych, nierzadko przepełnionych ośrodków opiekuńczych, pielęgnacyjnych, domów spokojnej starości czy zakładów całodobowej opieki zdrowotnej. Pomoc oraz usługi świadczone osobom zamieszkujące prywatny dom pomocy społecznej są bardzo dokładnie określone w Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012.964). Także niepubliczne placówki muszą się dopasować do wymagać ogólnych. Mało tego – w prywatnych domach pomocy społecznej można liczyć na o wiele więcej usług niż to ma miejsce w państwowych ośrodkach. Są to nie tylko różne dodatkowe świadczenia, jak rehabilitacja czy rekreacja, ale i usługi, które są indywidualnie dobrane do stanu zdrowia, potrzeb, wymagań czy życzeń seniorów bądź osób przewlekle chorych. W niepublicznych palcówkach pensjonariusze mogą liczyć na indywidualne podejście. Tak jest w naszym zakładzie - dzięki temu każdy mieszkaniec DPS Rudzienko czuje się ważny i szanowany.

Jeśli więc ktoś z Twoich bliskich – z racji przewlekłej choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności intelektualnej czy choroby psychicznej – wymaga fachowej opieki, której Ty nie jesteś w stanie zapewnić – wybierz zakład opieki zdrowotnej w Rudzienku, tutaj twoim bliscy będą mogli cieszyć się spokojną złotą jesienią, a schorowani będą mieli fachową, całodobową opiekę medyczną, która jest im potrzebna i niezbędna, a także skorzystają z dodatkowych rehabilitacji. Warto dbać o swoich bliskich, zagwarantować im najlepszą pomocą – nasz dom opieki Rudzienko w woj Mazowieckim daje taką możliwość.

 

Dom opieki społecznej czy dom seniora?


Czy dom opieki społecznej a dom spokojnej starości to jedno i to samo? I czym jest DPS Rudzienko w woj. Mazowieckim? Może zacząć należy od oficjalnej definicji wyjaśniającej, czym jest dom pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej jest to placówka, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W domu opieki mogą się znajdować zarówno osoby starsze, jak i cierpiące na choroby przewlekłe, a nawet młodzież i dzieci. Wszystko zależy od profilu domu pomocy społecznej. W zależności od tego, dla kogo są przeznaczony jest dom, DPS-y można podzielić na placówki dla:

 • seniorów - osób w podeszłym wieku,

 • osób przewlekle somatycznie chorych,

 • osób przewlekle psychicznie chorych,

 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

 • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Jeden dom może świadczyć pomoc dla wszystkich z wyżej wymienionych osób – tak jak to ma miejsce w przypadku naszego domu opieki społecznej Rudzienko w woj. mazowieckim. O tym, kto może takie placówki, jak dom spokojnej starości, ośrodki pielęgnacyjno-opiekuńcze czy zakłady opieki zdrowotnej prowadzić mówi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami. Uprawnienia do prowadzenia domów opieki społecznej mają jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, fundacje i stowarzyszenia, pozostałe osoby prawne oraz osoby fizyczne. Aby móc prowadzić DPS koniecznie jest zezwolenie wydawane przez wojewodę. Do jego wydania konieczne jest:

 • spełnienie warunków, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,

 • spełnienie standardów,

 • przedstawienie dokumentacji prawnej nieruchomości, która pełni funkcję DPS-u,

 • spełnienie wymogów znajdujących się w pozostałych przepisach,

 • przedstawienie regulaminu organizacyjnego DPS-u.


Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony, wcześniej jednak placówka jest wizytowana przez uprawione do tego osoby. Nasz dom opieki Rudzienko jest domem spokojnej starości, w której osoby w podeszłym wieku mogą godnie spędzić złotą jesień swojego życia. To także zakład opieki zdrowotnej dla osób przewlekle chorych – somatycznie, jak i psychicznie czy niepełnosprawnych intelektualnie. Nasz dom opieki przyjmuje zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzież. Świadczmy zatem kompleksowe usługi z zakresu pomocy społecznej.

 

Co oferuje dom pomocy społecznej Rudzienko?


Skoro już wiemy, czym są DPS-y, to warto powiedzieć kilka słów o ofercie, jaką przygotowała nasza placówka w Rudzienku w woj. mazowieckim. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy zapewniamy całodobową (stałą lub okresową) opiekę dla dorosłych przewlekle somatycznie chorych, przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Wszyscy nasi mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje – dwu, trzy- lub czteroosobowe. Wszystkie są doskonale wyposażone w niezbędny sprzęt i różne inne udogodnienia. Co więcej – każdy mieszkaniec DPS Rudzienko lub jego rodzina może urządzić pokój według własnego gustu. Poza indywidualnymi pokojami, nasz dom posiada także:

 • pokoje dzienne,

 • aneksy wypoczynkowe,

 • jadalnia,

 • świetlica,

 • pracowania terapeutyczna,

 • pomieszczenia do rehabilitacji,

 • kaplica.


Nasi podopieczni mogą korzystać z terenów znajdujących się wokół ośrodka. Lasy, mnóstwo zieleni i świeże powietrze to doskonała opcja na odpoczynek. Posiadamy także taras oraz ogród, w którym można się relaksować. Mamy nawet staw, w którym można łowić ryby. Przez 24 godziny na dobę świadczona jest fachowa opieka pielęgniarska. Mieszkańcy zakładu opieki zdrowotnej Rudzienko mogą korzystać z wizyt lekarskich, rehabilitacji oraz z najróżniejszych zajęć rehabilitacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną o aktywnościach w DPS Rudzenko w Warszawie.

Oferujemy także całodzienne wyżywienie w formie pięciu posiłków. Oczywiście, pobyt w naszym ośrodku jest odpłatny, co jest regulowane odpowiednimi przepisami prawnymi (70% świadczeń zamieszkującego nasz dom - z otrzymywanych świadczeń emerytalnych bądź rentowych pokrywana jest część kosztów, a może to być maksymalnie 70% kwoty otrzymywanych świadczeń, różnicę pokrywa rodzina podopiecznego DPS-u, w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej można ubiegać się o sfinansowanie pobytu w placówce przez Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Zapraszamy do kontaktu z nami w celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących pobytu w naszym ośrodku oraz warunków, jakie należy spełnić.

Pokoje w naszym DPS w woj. mazowieckim

Pokoje, w których mogą mieszkać podopieczni domu opieki społecznej Rudzienko są bardzo przestronne i komfortowe. Zależy nam, by każdy z mieszkańców naszej placówki czuł się komfortowo i swobodnie. Stąd też – wspomniana już przez nas – możliwość urządzenia pokoju według własnych upodobań. Dzięki temu pokój stanie się namiastką własnego domu, co jest dla osób, które u nas przebywają bardzo ważne. A w pokoju urządzonym „po swojemu” można czuć się bardziej u siebie, a zatem swobodniej i wygodniej, co wpływa na komfort psychiczny, jak i fizyczny. Każdy pokój jest umeblowany, posiada wygodne łóżka, wszystko jest przystosowane do osób starszych i chorych. Pokoje są słoneczne, jasne, czyste i nowe. Zamieszkujący nasz dom spokojnej starości Rudzienko mogą korzystać ze wspólnych pokojów dziennych oraz aneksów wypoczynkowych. Na świetlicy można zająć się rekreacją, np. oglądaniem telewizji. W galerii na naszej stronie www znajdują się zdjęcia niektórych pokojów – można je obejrzeć i zapoznać się ze standardami panującymi w naszym ośrodku. Zapraszamy także do kontaktu z nami, by uzyskać więcej niezbędnych informacji. Wiecej informacji w sekcji pokoje w domu pomocy Rudzienko

 

Dom opieki Rudzienko a rozrywka`Rudzienko` - dom opieki społecznej Warszawa to nie jest zwykły dom spokojnej starości. To placówka tętniąca życiem. Nasi podopieczni nie są zamykani w pokojach i nie zajmują się tylko swoim zdrowiem. Ale mogą zażywać rozrywki, a form odpoczynku jest bardzo wiele – można wybierać z całej masy możliwości. Co zatem przygotowaliśmy dla mieszkańców naszego ośrodka pielęgnacyjno-opiekuńcznego? Można popływać w krytym basenie z podgrzewaną woda. W ogrodzie znajdują się altany – idealne na imprezy plenerowe, połączone np. z ogniskiem lub grillem (takie specjalnie przygotowane miejsce na ognisko lub grilla również znajduje się w ogrodzie). Jest także plac zabaw dla dzieci. Miłośnicy sportu mogą wybrać się na boisko sportowe przeznaczone do gry w piłkę nożną oraz w piłkę ręczną. Fani wędkowania maja do dyspozycji staw, w których można łowić ryby. Zapewniamy także takie inne atrakcje, jak biesiady, przejażdżki konne, przejażdżki bryczką, a zimą przejażdżki saniami. Mało tego – w okolicy Rudzienka znajduje się wiele atrakcji turystycznych. Nasi podopieczni mogą wybrać się na wycieczki po okolicy i zwiedzać na przykład zespoły dworskie w Bożej Woli, Dłużenie, Grzybowisku, Kątach Zdroju, Zespół klasztorny z XVIII wieku w Siewnicy. Miłośnicy przyrody mogą odwiedzić rezerwaty przyrody – a są to na przykład takie miejsca, jak Wólczańska Góra z mogiłą Nieznanego Żołnierza oraz Świder obejmujący dolinę rzeki.

Jak można zauważyć – zamieszkujący nasz dom opieki mogą korzystać z naprawdę wielu możliwości rekreacji w terenie, ale i w samym ośrodku. Dzięki temu będą w lepszej formie nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. Bo przecież nic nie dostarcza więcej radości, nic nie poprawia humoru tak jak wspólna zabawa. Dlatego nasz dom Rudzienko stawia na integrację i zabawę naszych podopiecznych. To także pewna forma terapii i co ważne sprawia, że mieszkańcy ośrodka nie czują się niepotrzebni ani wyłączeni z normalnego życia – mogą cieszyć się złotą jesienią razem ze swoimi rówieśnikami. Dlatego właśnie warto wybrać nasz dom pomocy społecznej. Rudzienko to prawdziwy dom spokojnej starości i ośrodek pielęgnacyjno-opiekuńczny na miarę XXI wieku.

 

Kilka słów na podsumowanieSzukasz miejsca, w którym Twoi bliscy chorzy przewlekle lub w podeszłym wieku potrzebujący pomocy znajdą fachowców, którzy profesjonalnie się nimi zajmą i w dodatku w miejscu, gdzie standard jest na najwyższym poziomie w okolicach Warszawy? Dom Pomocy Społecznej Rudzienko to będzie doskonały wybór. Znacznie lepszy niż publiczne ośrodki, gdzie czeka się w długich kolejkach, a gdzie ów standard to wciąż często niedostępny luksus. Gwarantujemy odpowiednie podejście do naszych podopiecznych – traktujemy ich z szacunkiem, pamiętamy o ich godności, zapewniamy im najlepszą, całodobową opiekę, niezbędne do życia środki i świadczenia, ale również przygotowujemy dodatkowe zajęcia i możliwości. Oferujemy maksimum profesjonalizmu i minimum formalności. Jesteśmy też otwarci na sugestie i rozmowy rodziny naszych mieszkańców, zawsze można liczyć na rzetelną pomoc naszych pracowników i specjalistów.

Decyzja o umieszczeniu bliskiej nam osoby w domu starców czy w zakładzie opieki zdrowotnej zawsze jest bardzo trudna. Warto więc wybrać takie miejsce, w którym mamy pewność, że naszym bliskim nie będzie nic brakować, że zyskają odpowiednią pomoc i wsparcie. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami. Dom opieki społecznej Warszawa to najlepsza decyzja i najlepsze miejsce dla Twoich bliskich. Można z nami kontaktować się telefonicznie, mailowo lub osobiście – w naszej placówce w Rudzienku, koło Kołbieli. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie, polecamy także galerię zdjęć. Zobacz, dlaczego warto nam zaufać. Twoim bliscy w naszym ośrodku pielęgnacyjno-opiekuńcznym będą w dobrych rękach. Zapraszamy - dom pomocy społecznej Rudzienko nieopodal Otwocka i Warszawy to najlepsze rozwiązanie dla Twoich bliskich.Rudzienko - Dom Pomocy Społecznej w Warszawie